KURS MALARSTWA I RYSUNKU W ŁODZI

KURS MALARSTWA I RYSUNKU W ŁODZI

W naszej szkole malarstwa i rysunku w Łodzi stawiamy nacisk na indywidualność, dlatego zajęcia odbywają się w grupach 5-7 osobowych. Dzięki temu każdy uczestnik traktowany jest z uwzględnieniem osobistych potrzeb rozwojowych do których dochodzi czynnik stymulującej rywalizacji oraz konfrontacji decyzji ze współuczestnikami.
Uczęszczając na kurs ABC dobrego rysunku dla początkujących dowiecie się m.in. jak rysować wykorzystaniem różnorodnych technik rysunku. Wybierając kurs rysunku II stopnia poznacie tajniki rysowania martwej natury. Kurs III stopnia, dla osób średniozaawansowanych, to zagadnienia związane z rysowaniem człowieka, które odbywają się z udziałem modela. Intensywne kursy przygotowawcze na ASP malarstwa oraz rysunku i malarstwa to oferta zaadresowana do wszystkich osób, które pragną opanować sekrety malarstwa lub dla osób, które równolegle chcą uczyć się rysunku i malarstwa. Ponadto w ofercie posiadamy kursy przygotowawcze do egzaminu na wyższe uczelnie artystyczne z architektury wnętrz oraz wzornictwa.
Szczegóły odnajdą Państwo poniżej.

OFERTA & CENNIK

ABC DOBREGO RYSUNKU – KURS WSTĘPNY DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH (I STOPIEŃ)

Na tym kursie poznajemy podstawy dobrego rysunku. Omawiane są podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem kreski, skalą walorową, konturem, konstrukcją, kompozycją i nadawaniem rysunkowi przestrzeni. Kurs jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia bardziej zaawansowanych studiów nad rysunkiem na kursach II i III stopnia.

Kurs standardowy – nauka odbywa się 4 razy w miesiącu po 3 godziny (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł
Kurs intensywny – 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godziny
(łącznie 24 godziny) – cena: 800 zł

Zapisz się!

KURS RYSUNKU II STOPNIA – KURS DLA OSÓB ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (MARTWA NATURA)

Kurs adresowany jest do osób które poznały już podstawy rysunku.
Na kursie omawiamy wszystkie zagadnienia związane z rysowaniem martwych natur. Słuchacze doskonalą umiejętności niezbędne dla prawidłowego rysowania obiektów. Omawiane są zagadnienie związane
z konstrukcją, rysunkiem linearnym, skalą walorową, kontrastem, akcentami, fakturami, oddawaniem cech materiałów.
Kurs ten pozwoli na opanowanie w stopniu zaawansowanym rysowania martwych natur i jest doskonałym wstępem do zgłębiania zagadnień omawianych na kursie III stopnia

Kurs standardowy – nauka odbywa się 4 razy w miesiącu po 3 godziny (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł
Kurs intensywny – 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godziny
(łącznie 24 godziny) – cena: 800 zł

Zapisz się!

KURS RYSUNKU III STOPNIA – KURS DLA OSÓB ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH (MODEL)

Kurs adresowany jest do osób które poznały już podstawy rysunku
i zapoznały się z zagadnieniami prawidłowego rysowania obiektów. Omawiane są na nim wszystkie zagadnienia związane z rysowaniem człowieka. Zajęcia odbywają się z udziałem modela.

Słuchacze poznają podstawy anatomii dla plastyków, uczą się rysować detale anatomiczne i całą postać.
Po ukończeniu kursu słuchacz jest w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu z rysunku na dowolnie wybraną Akademię Sztuk Pięknych.
W ramach kursu przygotowujemy teczkę z rysunku na ASP.

Kurs standardowy – nauka odbywa się 4 razy w miesiącu po 3 godziny (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł
Kurs intensywny – 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godziny
(łącznie 24 godziny) – cena: 800 zł

Zapisz się!

MALARSTWO

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które pragną opanować sekrety malarstwa. Na zajęciach omawiana jest specyfika poszczególnych technik malarskich. Słuchacze zapoznają się z zasadami dobierania barw, uczą się stosować perspektywę barwną. W trakcie kursu nacisk kładziony jest na rozwijanie indywidualności każdego słuchacza.
Po ukończeniu kursu słuchacz jest w pełni przygotowany do przystąpienia do egzaminu z malarstwa na dowolnie wybraną Akademię Sztuk Pięknych. W ramach kursu przygotowujemy teczkę z malarstwa na ASP.

Kurs standardowy – nauka odbywa się 4 razy w miesiącu po 3 godziny (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł
Kurs intensywny – 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godziny
(łącznie 24 godziny) – cena: 800 zł

ZAPISZ SIĘ!

KURS RYSUNKU I MALARSTWA

Kurs przeznaczony jest dla osób które równolegle chcą uczyć się rysunku
i malarstwa.
Możliwe są następujące opcje:

a) zajęcia z rysunku (stopień I i II) naprzemiennie z zajęciami z malarstwa
(w jednym tygodniu 3 godziny rysunku, w drugim tygodniu z malarstwa) – (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł

b) zajęcia z rysunku (stopień III – model) naprzemiennie z zajęciami
z malarstwa (w jednym tygodniu 3 godzin rysunku z udziałem modela,
w drugim tygodniu z malarstwa) – (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł

c) kurs intensywny – dwa spotkania w tygodniu: rysunek (3 godziny) + malarstwo (3 godziny) – łącznie 24 godziny w miesiącu – cena: 800 zł

Zapisz się!

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA WZORNICTWO

Kurs przeznaczony jest dla osób które pragną zdać egzamin na kierunek Wzornictwo. Zajęcia obejmują zagadnienia związane z prawidłowym rysowaniem martwych natur z akcentem na wzorowe oddawanie proporcji, relacji światłocieniowych, skali walorowej oraz charakteru poszczególnych materiałów. Dodatkowo szczegółowo omawiane są zagadnienia związane
z egzaminem na kompozycję wraz z prezentacją wzorcowych rozwiązań.

Kurs standardowy – nauka odbywa się 4 razy w miesiącu po 3 godziny (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł
Kurs intensywny – 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godziny
(łącznie 24 godziny) – cena: 800 zł

Zapisz się!

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA ARCHITEKTURĘ WNĘTRZ

Kurs dotyczy osób pragnących zdać na kierunek Architektura Wnętrz. Zajęcia rozpoczynają się od opanowania podstaw prawidłowego rysunku
z natury. Następnie słuchacze uczą się wiernego oddawania cech materiałów, umiejętnego wykreślania perspektywy oraz rysowania zadanych tematów z wyobraźni.

Kurs standardowy – nauka odbywa się 4 razy w miesiącu po 3 godziny (łącznie 12 godzin) – cena: 500 zł
Kurs intensywny – 2 spotkania w tygodniu, 8 razy po 3 godziny
(łącznie 24 godziny) – cena: 800 zł

Zapisz się!

TRYB INDYWIDUALNY

Możliwy jest również indywidualny tok nauczania – osobiste lekcje oparte na relacji mistrz – uczeń
Nauka odbywa się w dowolnie ustalonym trybie odpowiadającym obydwu stronom – cena: 200 zł za godzinę zajęć

Zapisz się!

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W GRUPACH LICZĄCYCH OD 5 DO 10 OSÓB

Wpłat prosimy dokonywać przelewem lub gotówką na miejscu w szkole
po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym

STYPENDIA I RABATY

STYPENDIA

Szkoła dbając o jak najwyższy poziom kształcenia i motywacji wśród słuchaczy funduje stypendia dla najlepszych swoich uczniów.

Najlepszy w danym miesiącu słuchacz w miesiącu kolejnym uczy się za darmo!!!

Ponadto przewiduje się przyznanie w każdym miesiącu 2 wyróżnień w wysokości 50% opłaty miesięcznej.

RABATY

Osoba która przyprowadzi w danym miesiącu ze sobą :

  • nowego słuchacza w miesiącu następnym płaci tylko 75% czesnego
  • 2 nowe osoby w miesiącu następnym płaci tylko 50% czesnego
  • 3 nowe osoby w miesiącu następnym płaci tylko 25% czesnego
  • 4 nowych słuchaczy w miesiącu następnym uczy się za darmo!!!

SZKOŁA RYSUNKU I MALARSTWA PIOTRA KRÓLA

ul. Limanowskiego 157, I piętro
91-340 Łódź

GODZINY ZAJĘĆ

czwartek i piątek: 17:30 – 20:30
sobota: 10:00 – 13:00 i 13:00 – 16:00
(poza lipcem i sierpniem)

KONTAKT

+48 691 467 190
+48 690 490 729
pracownialunalodz@gmail.com